20.01.2015

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. Poz. 1822) z dniem 1 stycznia 2015 r. obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową Centralnej Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych wykonuje Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

30.03.2012

Poniższa informacja dotyczy pomocy w zakresie świadczeń medycznych, udzielanej weteranom-funkcjonariuszom oraz weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom, którzy otrzymali odpowiednio status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa na podstawie przepisów art. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).